Assalamualaikum Wr. Wb. SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA SEMOGA KITA MENJADI INSAN YANG BERTAQWA. AMIIN.

Kamis, 09 Oktober 2014

Apa itu Kurikulum 2013 ?

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam semangat untuk pemerhati permata yang bijak.

Pada kesempatan ini Blog Permata akan mengulas tentang Kurikulm 2013.

Apa itu Kurikulum 2013?

Kurikulum 2013 sering disebut juga dengan kurikulum berbasis karakter. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum 2013 sendiri merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, pendidikan berkarakter, dan lebih memanusiakan manusia sesuai tingkat penerimaan daya pikir anak dimana siswa diharapkan paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kurikulum ini secara resmi menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang sudah diterapkan sejak 2006 lalu. bukan hanya itu, Kurikulum ini pun mempunyai kelemahan dan keunggulan.

Berlangganan Permata

Ruang Curhat Permata

Jadwal Sholat


Bingkai Kehidupan - Shoutul Harokah Mp3
Mp3-Codes.com